Serviam café

Serviam café

Serviam*, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset…

* Mottot för Ursuline Academy är Serviam, latin för ”Jag kommer att tjäna.” Det är ett sätt att fördjupa din oro för andra och omvandla den till meningsfull handling. Det är en kallelse att använda dina unika gåvor och talanger för att hjälpa de behövande. Det är en attityd och en ande som kommer att stanna hos dig resten av ditt liv.

Serviam*, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset…
Serviam, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset...
Serviam, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset...
Serviam, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset...
Serviam, ett litet, lugnt och sött litet café i anläggningarna i Ursuline-komplexet i byn Loutra. Några minuter från hyreshuset...